Acollida i permanència

 • Avui dia és complicat conciliar la vida familiar amb els horaris laborals. Som conscients i per per això oferim un serveis d'acollida (abans de l'inici de l'horari convencional) i de permanència (després). Durant aquest període intentem adaptar-nos el màxim possible a les rutines dels infants (uns encara necessiten dormir, altres esmorzar, altres ja estan desitjant jugar ...)

 • Servei diari des de les 7,30 a les 8,45 h del matí.

  Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos abans de l’inici de l’horari convencional, oferint un espai agradable i lúdic on poden esmorçar.

  També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

  Servei diari des de les 17,00 a les 18,00h de la tarda.

  Aquest servei està pensat per aquelles famílies que hagin de recollir al seu fill o filla més tard de l’horari escolar. Els nens i nenes estan sota la supervisió del personal de l’escola que organitzaran activitats i jocs adequats per cada edat i interessos.

  També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.